An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp

Điểm trung bình: 9.2 / 10 (187 lượt đánh giá)

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của lực lượng lao động trong việc thực hiện công tác "An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp" tại doanh nghiệp,  văn phòng, xí nghiệp, nhà ở trong những năm qua. Công đoàn và lãnh đạo Không Gian Sạch chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động của mạng lưới tại tất cả các khách hàng, coi đây là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa có tính cấp thiết trong việc thực hiện công tác "An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp".    

Hàng năm Không Gian Sạch đều duy trì công tác huấn luyện thường kỳ về kiến thức An toàn cho lao động,  nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên . Năm 2016,  Không Gian Sạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ nhân viên trong đơn vị. Tại lớp các học viên đã được phổ biến các văn bản pháp luật, quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành điện về công tác an toàn vệ sinh trong lao động, hướng dẫn nghiệp vụ và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Với vai trò vừa là người hướng dẫn vừa là người theo dõi, giám sát và kiến nghị với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đội ngũ nhân viên trong đơn vị đang ngày càng được khẳng định vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về lĩnh vực này.

Không chỉ phát hiện, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót tồn tại, những biểu hiện vi phạm các quy định về "An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp", mà đội ngũ này còn phát huy được tính tích cực của quần chúng trong quá trình thực hiện, giúp Không Gian Sạch thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVS” tại các gia đình.

Góp phần cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa sự cố, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và quyền lợi người lao động.

Đến nay, sau nhiều năm hoạt động, mạng lưới An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp trong đơn vị đã thực sự trở thành một bộ phận hết sức quan trọng trong việc duy trì và thực hiện tốt công tác an toàn lao động - vệ sinh công nghiệp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh, chuyển nhà trọn gói của các gia đình và công ty.

a